Help, wij zijn ‘verandermoe’!

Is het na Nieuw Werken en Nieuw Organiseren tijd voor een opfrisbeurt van Veranderen?

Of gaat het over terugkeren naar beproefde ideeën, die houvast bieden omdat ze tijdloos zijn en onafhankelijk van hedendaagse hypes?

Daarop geeft ‘Doorleefd Organiseren’ antwoord: het keurslijf van ‘continu veranderen’ afschudden en durven vertrouwen op doorleefde kennis en inzichten. Die bieden de stabiele basis om richting te geven aan het duurzaam ontwikkelen van je organisatie.

Wat is daar voor nodig? De tijd nemen om tot inzicht en een gedeelde aanpak te komen. Zoals de Fransen mooi zeggen: ‘reculer pour mieux sauter’, oftewel bewust vertragen om te kunnen versnellen.

Welkom bij het Oude Veranderen: ZIJN!

Meer weten? Neem dan contact met me op voor een inspirerend gesprek.

Floris van Puijenbroek
organisatie ecoloog
+31 6 52 56 36 98
floris@florisvanpuijenbroek.nl